Truyện Tranh mới cập nhật

Dragonball SD

Chap 14 06:14 25/12
Chap 13 06:14 25/12
Chap 12 06:14 25/12
Chap 11 06:14 25/12

Dragonball Zero

Chap 45 12:32 25/12
Chap 34 12:32 25/12
Chap 23 12:32 25/12
Chap 12 12:32 25/12

Hibiki no Mahou - Phép màu của Hibiki

Chap 12 11:32 25/12
Chap 11 11:32 25/12
Chap 10 11:32 25/12
Chap 9 11:32 25/12

Kamen Teacher

Chap 37 23:03 24/12
Chap 36 23:03 24/12
Chap 35 23:03 24/12
Chap 34 23:03 24/12

Orochi

Chap 12 03:47 25/12
Chap 11 03:47 25/12
Chap 10 03:47 25/12
Chap 9 03:47 25/12

Yoroshiku Master

Chap 12 03:42 25/12
Chap 11 03:42 25/12
Chap 10 03:43 25/12
Chap 9 03:43 25/12

Dragon Ball Legendary

Chap 7.1 23:47 24/12
Chap 7 23:47 24/12
Chap 6 23:47 24/12
Chap 5 23:47 24/12

Chào mừng tới N.H.K

Chap 4 11:40 25/12
Chap 3 11:40 25/12
Chap 2 11:40 25/12
Chap 1 11:40 25/12

Dragon ball Wrong

Chap 3 11:20 25/12
Chap 2 11:20 25/12
Chap 1 11:20 25/12

Dragon Ball GT

Chap 13 15:52 24/12
Chap 12 15:52 24/12
Chap 11 15:52 24/12
Chap 10 15:52 24/12

Vampire Juujikai

Chap 6 11:55 25/12
Chap 5 11:56 25/12
Chap 4 11:56 25/12
Chap 3 11:56 25/12

Mirai Nikki

Chap 615 18:09 24/12
Chap 61 18:09 24/12
Chap 60 18:09 24/12
Chap 59 18:09 24/12

Dragon Ball SD

Chap 14 05:17 25/12
Chap 13 05:17 25/12
Chap 12 05:17 25/12
Chap 11 05:17 25/12

Dragon Ball: Episode of Bardock

Chap 3 18:09 25/12
Chap 2 18:09 25/12
Chap 1 18:09 25/12

Kubera

Chap 2 12:08 25/12
Chap 1 12:08 25/12

ZONE-00

Chap 1 13:15 25/12

Shadow

Chap 6 11:28 25/12
Chap 5 11:28 25/12
Chap 4 11:28 25/12
Chap 3 11:28 25/12

Scan Onepiece Collection

Chap 6 10:50 25/12
Chap 5 10:50 25/12
Chap 4 10:50 25/12
Chap 3 10:50 25/12

Dragon ball Zero

Chap 6 03:54 25/12
Chap 5 03:54 25/12
Chap 4 03:54 25/12
Chap 3 03:54 25/12

Dragonball MultiVerse

Chap 35 23:06 24/12
Chap 34 23:06 24/12
Chap 33 23:06 24/12
Chap 32 23:06 24/12

S.I.D.

Chap 1 13:30 25/12
Chap 0 13:30 25/12

Dragon Ball Z – Frieza Hồi Sinh

Chap 3 03:18 25/12
Chap 2 03:18 25/12
Chap 1 03:18 25/12

Blue Drop

Chap 12 01:51 25/12
Chap 11 01:51 25/12
Chap 10 01:51 25/12
Chap 9 01:51 25/12

Dragon ball SD (CHIBI)

Chap 19 23:47 24/12
Chap 18 23:47 24/12
Chap 17 23:47 24/12
Chap 16 23:47 24/12

Orange Marmalade

Chap 119 15:52 24/12
Chap 118 15:52 24/12
Chap 117 15:52 24/12
Chap 116 15:52 24/12
Loading...

Truyện theo chữ cái

Loading...