Loading...

Truyện Tranh mới cập nhật

Dragon ball Zero

Chap 6 03:54 25/12
Chap 5 03:54 25/12
Chap 4 03:54 25/12
Chap 3 03:54 25/12

Dragonball MultiVerse

Chap 35 23:06 24/12
Chap 34 23:06 24/12
Chap 33 23:06 24/12
Chap 32 23:06 24/12

S.I.D.

Chap 1 13:30 25/12
Chap 0 13:30 25/12

Dragon Ball Z – Frieza Hồi Sinh

Chap 3 03:18 25/12
Chap 2 03:18 25/12
Chap 1 03:18 25/12

Blue Drop

Chap 12 01:51 25/12
Chap 11 01:51 25/12
Chap 10 01:51 25/12
Chap 9 01:51 25/12

Dragon ball SD (CHIBI)

Chap 19 23:47 24/12
Chap 18 23:47 24/12
Chap 17 23:47 24/12
Chap 16 23:47 24/12

Orange Marmalade

Chap 119 15:52 24/12
Chap 118 15:52 24/12
Chap 117 15:52 24/12
Chap 116 15:52 24/12

Gigi Goegoe

Chap 12 03:30 25/12
Chap 11 03:30 25/12
Chap 10 03:30 25/12
Chap 9 03:30 25/12

Kanata Kara

Chap 57 12:52 24/12
Chap 56 12:52 24/12
Chap 55 12:52 24/12
Chap 54 12:52 24/12

HELLPER - ĐÀO NGỤC ĐỒ

Chap 83 16:55 24/12
Chap 82 16:55 24/12
Chap 81 16:55 24/12
Chap 80 16:55 24/12

Noblesse: Rai's Adventure

Chap 7 23:17 24/12
Chap 6 23:17 24/12
Chap 5 23:17 24/12
Chap 4 23:17 24/12

Dragon Ball Z Fukkatsu no F

Chap 3 11:34 25/12
Chap 2 11:35 25/12
Chap 1 11:35 25/12

I Am A Hero in OSAKA

Chap 7 06:23 25/12
Chap 6 06:23 25/12
Chap 5 06:23 25/12
Chap 4 06:23 25/12

Thám tử lừng danh Conan (Rocketeam)

Chap 194 12:49 24/12
Chap 193 12:49 24/12
Chap 192 12:49 24/12
Chap 191 12:49 24/12

Nobunaga Kyousoukyoku

Chap 2 05:56 25/12
Chap 1 05:56 25/12

Anh Đại | The Head

Chap 3 11:58 25/12
Chap 2 11:59 25/12
Chap 1 11:59 25/12
Chap 0 11:59 25/12

Knight Run

Chap 11 12:38 25/12
Chap 10 12:38 25/12
Chap 9 12:38 25/12
Chap 8 12:38 25/12

Lessa - The Crimson Knight

Chap 22 23:00 24/12
Chap 21 23:00 24/12
Chap 20 23:00 24/12
Chap 19 23:00 24/12

The Head

Chap 3 12:35 25/12
Chap 2 12:35 25/12
Chap 1 12:35 25/12
Chap 0 12:35 25/12

Dragon Ball New Age (Re Draw)

Chap 4 03:39 25/12
Chap 3 03:39 25/12
Chap 2 03:39 25/12
Chap 1 03:39 25/12

Girls of the Wild's

Chap 260 13:44 24/12
Chap 259 13:44 24/12
Chap 258 13:44 24/12
Chap 257 13:44 24/12

UnderPrin

Chap 10 03:46 25/12
Chap 9 03:46 25/12
Chap 8 03:46 25/12
Chap 7 03:46 25/12

Dragon Ball Wrong time

Chap 4 01:20 25/12
Chap 3 01:20 25/12
Chap 2 01:20 25/12
Chap 1 01:20 25/12

World Trigger

Chap 164 14:13 24/12
Chap 163 14:13 24/12
Chap 162 14:13 24/12
Chap 161 14:13 24/12

Dragon Ball EX

Chap 21 15:48 24/12
Chap 20 15:48 24/12
Chap 19 15:48 24/12
Chap 18 15:48 24/12

Dragon Ball Rebon

Chap 4 02:21 25/12
Chap 3 02:21 25/12
Chap 2 02:21 25/12
Chap 1 02:21 25/12

Dragon Ball Infinite

Chap 4 02:24 25/12
Chap 3 02:24 25/12
Chap 2 02:24 25/12
Chap 1 02:24 25/12

DRAGON BALL NEW AGE (RICHARDY)

Chap 7 05:53 25/12
Chap 6 05:53 25/12
Chap 5 05:54 25/12
Chap 4 05:54 25/12

DRagon Ball Sal

Chap 3 01:37 25/12
Chap 2 01:37 25/12
Chap 1 01:37 25/12

Dragon Ball Special Fighter

Chap 3 03:10 25/12
Chap 2 03:10 25/12
Chap 1 03:10 25/12

Truyện theo chữ cái