Loading...

Truyện Tranh mới cập nhật

Tiêu Nhân

Chap 131 11 giờ trước
Chap 130 11 giờ trước
Chap 129 11 giờ trước
Chap 128 07:12 12/04

Mật thất khốn du ngư

Chap 13 11 giờ trước
Chap 12 09:15 hôm qua
Chap 11 09:15 hôm qua
Chap 10 2 ngày trước

Thịnh Thế An Nhiên

Chap 54 11 giờ trước
Chap 53 11 giờ trước
Chap 52 11 giờ trước
Chap 51 11 giờ trước

Điêu Khắc

Chap 17 11 giờ trước
Chap 16 13:12 hôm qua
Chap 15 11:21 15/04
Chap 14 11:12 10/04

Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi

Chap 28 11 giờ trước
Chap 27 09:16 hôm qua
Chap 26 09:12 18/05
Chap 25 09:12 17/05

Tôi thăng cấp một mình

Chap 72 11 giờ trước
Chap 71 19:17 16/05
Chap 70 19:18 16/05
Chap 69 19:18 16/05

Thần Binh Khưu Phúc Long

Chap 62 11 giờ trước
Chap 61 2 ngày trước
Chap 60 05:17 20/05
Chap 59 09:13 17/05

Ace

Chap 16 13 giờ trước
Chap 15 13:10 24/12
Chap 14 13:10 24/12
Chap 13 13:10 24/12

Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng

Chap 69 13 giờ trước
Chap 68 07:13 17/05
Chap 67 07:13 17/05
Chap 66 07:13 17/05

Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy

Chap 29 13 giờ trước
Chap 28 07:13 19/05
Chap 27 01:14 17/05
Chap 26 01:14 17/05

Nữ hoàng Ai Cập

Chap 156 13 giờ trước
Chap 155 03:12 09/04
Chap 154 03:13 23/02
Chap 153 11:19 11/02

Evil Dead Beyond Dead By Dawn

Chap 3 13 giờ trước
Chap 2 13 giờ trước
Chap 1 13 giờ trước

Blood Lad

Chap 57 13 giờ trước
Chap 56 09:13 31/03
Chap 55 15:13 01/03
Chap 54 13:14 22/02

Tháng Sáu Kì Diệu

Chap 64 13 giờ trước
Chap 63 09:12 18/05
Chap 62 15:24 14/05
Chap 61 15:25 14/05

Kiếm sĩ Musashi

Chap 64 13 giờ trước
Chap 63 09:16 hôm qua
Chap 62 3 ngày trước
Chap 61 03:12 20/05

Thú cưng độc quyền của boss

Chap 27 13 giờ trước
Chap 26 05:15 20/05
Chap 25 15:14 14/05
Chap 24 15:14 14/05

Runway de Waratte

Chap 36 15 giờ trước
Chap 35 2 ngày trước
Chap 34 2 ngày trước
Chap 33 2 ngày trước

Cướp Đi Nụ Hôn Của Người

Chap 34 15 giờ trước
Chap 33 09:13 15/05
Chap 32 09:13 15/05
Chap 31 09:13 15/05

Chiến Luyến Cáo Tiệp

Chap 13 15 giờ trước
Chap 12 15 giờ trước
Chap 11 15:13 10/04
Chap 10.5 13:12 07/04

Loạn Thế Tù Sủng: Thiếu Soái Bất Lương Của Ta

Chap 8 15 giờ trước
Chap 7 13:12 hôm qua
Chap 6 13:12 hôm qua
Chap 5 13:12 hôm qua

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Chap 455 15 giờ trước
Chap 454 07:12 17/05
Chap 453 13:14 15/05
Chap 452 13:14 15/05

Theo Đuổi Vợ Yêu

Chap 16 15 giờ trước
Chap 15 15 giờ trước
Chap 14 15 giờ trước
Chap 13 15 giờ trước

Cưng Chiều Đào Phi

Chap 52 15 giờ trước
Chap 51 05:12 17/03
Chap 50 03:12 05/03
Chap 49 07:14 03/03

Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Thủ Đi Học

Chap 17 15 giờ trước
Chap 16 2 ngày trước
Chap 15 3 ngày trước
Chap 14 3 ngày trước

Thâm Hải Nguy Tình

Chap 111 15 giờ trước
Chap 110 05:12 19/05
Chap 109 07:14 16/05
Chap 108 07:14 16/05

Cổ Chân Nhân

Chap 31 15 giờ trước
Chap 30 3 ngày trước
Chap 29 09:13 19/05
Chap 28 05:12 17/05

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Chap 99 17 giờ trước
Chap 98 3 ngày trước
Chap 97 03:13 19/05
Chap 96 01:12 17/05

Tuyệt Thế Phi Đao

Chap 64 17 giờ trước
Chap 63 3 ngày trước
Chap 62 03:13 19/05
Chap 61 03:13 17/05

Tiên Trụ

Chap 168 15:14 22/09
Chap 77 17 giờ trước
Chap 76 3 ngày trước
Chap 75 03:13 19/05

Cao Đẳng Linh Hồn

Chap 17 17 giờ trước
Chap 16 3 ngày trước
Chap 15 03:13 19/05
Chap 14 03:13 17/05

Atsumori-kun no Oyomesan (←Mitei)

Chap 3 17 giờ trước
Chap 2 09:14 19/05
Chap 1 09:14 19/05

Tiên Đế Qui Lai

Chap 5 17 giờ trước
Chap 4 05:12 19/05
Chap 3 05:12 19/05
Chap 2 05:12 19/05

Cuộc Chiến Phía Sau Nhà Bếp

Chap 24 17 giờ trước
Chap 23 05:20 08/01
Chap 22 15:17 27/09
Chap 21 17:12 14/09

Siêu Năng Lập Phương

Chap 40 17 giờ trước
Chap 39 3 ngày trước
Chap 38 03:12 19/05
Chap 37 03:12 17/05

18, Sống Chung Cùng Nhau

Chap 34 19 giờ trước
Chap 33 19 giờ trước
Chap 32 19 giờ trước
Chap 31 19 giờ trước

Truyện theo chữ cái